Els Bellots II - Terrassa

Plataformes logístiques
Àmbit 948.243 m2 -
Parcel·les 473.893 m2
Tràmits urbanístics en curs
Tràmits Urbanístics
  • Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
  • Pla Parcial Urbanístic
  • Projecte de Urbanització
  • Projecte de Reparcel·lació
Ubicació