Vilarodona

Plataformes logístiques
Àmbit 270.000 m2 -
Metres construits 110.000 m2
Obra finalitzada
Tràmits Urbanístics
  • Pla Parcial Urbanístic
  • Projecte de Urbanització
  • Projecte de Reparcel·lació
La ubicació perfecte
Ubicació